Machtiging


    Door dit machtigingsformulier in te vullen verleent u tot wederopzegging machtiging aan VDK Media voor het automatisch incasseren van de verschuldigde bedragen.

    Deze automatische incasso wordt van kracht met ondertekening van bovenstaand formulier door ondertekening bevoegde.

    Stopzetten? Wilt u een afgegeven machtiging intrekken? Meld dit dan schriftelijk (per brief of per e-mail).
    De automatische betaling wordt dan conform (eventuele) overeenkomsten stopgezet.

    Copyright © 2021 VDK Media